Obowiązki wywiadowcze Agencji Detektywistycznej www.detektyw.eu polegają na zdobywaniu informacji na wiele różnych sposobów. Techniki, którymi się posługujemy można podzielić na trzy główne obszary: biały wywiad, szary wywiad i wywiad czarny.

Biały wywiad

Biały wywiad jest całkowicie legalną metodą pozyskiwania danych. Opiera się między innymi na wykorzystaniu ogólnodostępnych źródeł. Wystarczy zajrzeć do rejestrów, lub bezpośrednio skontaktować się z instytucją lub jej rzecznikiem. Wiedza zdobyta w ten sposób albo jest wystarczająca do zamknięcia danej sprawy, albo jest wstępem do dalszych poszukiwań.

Źródła białego wywiadu:

 • media
 • Internet
 • rejestry państwowe – Krajowy Rejestr Sądowy, Księgi Wieczyste, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Rejestry pojazdów etc.
 • rejestry prywatne – spisy abonentów, np. książki telefoniczne,
 • ogólnodostępne informacje o charakterze reklamowym; ulotki, broszury,
 • księgi brandowe, dane biur informacji gospodarczej
 • źródła informacji politycznych – Instytut Pamięci Narodowej, Rejestry Partii Politycznych, Archiwa Sejmu RP, Senatu RP, Ewidencja Partii Politycznych,
 • Struktury urzędów publicznych, Majątek i źródła finansowania partii politycznych

Szary wywiad

Niektóre sytuacje wymagają użycia wyjątkowych środków. Szary wywiad łączy w sobie wykorzystanie legalnych źródeł informacji z tymi o odrobinę gorszej reputacji. Kiedy problem jest na tyle trudny do rozwiązania, że ogólnodostępne dane są nieprzydatne, detektyw może:

 • skorzystać z pomocy osób trzecich (wywiad środowiskowy)
 • dokonać analizy kryminalistycznej (badanie odcisków palców, testy DNA, informatyka śledcza)
 • obserwować osoby i miejsca
 • wniknąć w dane środowisko (przyjąć fałszywą tożsamość, zdobyć zaufanie grupy i poznać jej zamiary)

Czarny wywiad

Czarny wywiad jest najbardziej kontrowersyjną metodą pracy detektywa. Można ją określić jako szpiegostwo w najczystszej postaci. Głównym celem jest zdobycie tajnych informacji, posługując się wszelkimi możliwymi sposobami. W przeciwieństwie do szarego wywiadu, to nie jest balansowanie na granicy prawa, lecz jego łamanie.

Czarny wywiad stosuje między innymi metody:

 • zakładanie podsłuchów
 • kradzież tożsamości
 • łamanie haseł i zabezpieczeń
 • wywieranie nacisku
 • prowokacja