Agencja Detektywistyczna www.detektyw.eu ściśle współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami, mediatorami.

Pomoc jaką oferujemy jest kompleksowa – od porad prawnych – po prowadzenie spraw sądowych, reprezentujemy Klientów w negocjacjach i postępowaniach przedsądowych jak również w mediacjach.

Zasady współpracy ustalamy indywidualnie z Klientem po każdorazowym uwzględnieniu rodzaju sprawy. Świadczymy usługi z zakresu:

Prawa Cywilnego

 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • zniesienie współwłasności
 • służebności
 • zasiedzenie
 • ochrona własności i posiadania
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie należności z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowań
 • sprawy o zapłatę

Prawa Spadkowego

 •  zachowek i zapisy
 • stwierdzenia nabycia spadku oraz dział spadku

Prawa Karnego

 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniach
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym
 • sprawy w postępowaniu karnym wykonawczym (odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary i inne)

Prawa Rodzinnego

 • rozwody i separacje
 • podział majątku po ustaniu małżeństwa
 • alimenty i kontakty z dziećmi
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa
 • przysposobienie

Prawa Gospodarczego

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców
 • postępowanie rejestrowe (zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek)
 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów

Prawa Pracy

 • porady prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • opracowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy
 • dochodzenie wynagrodzenia i innych należności
 • reprezentowanie w sporach z pracodawcą lub pracownikiem

Prawa Administracyjnego

 • prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Mediacje

Zastanawiasz się jak skutecznie i szybko rozwiązać spór z kontrahentem
Obawiasz się kosztownego postępowania sądowego, które może toczyć się latami? Skorzystaj z mediacji