Agencja Detektywistyczna www.detektyw.eu jest wiodącym dostawcą dochodzeń (w tym wywiadów i dochodzeń śledczych) i współpracuje z szeroką gamą klientów korporacyjnych.

Twoja firma jest dla Ciebie wszystkim, a nasze dochodzenia pomagają i wspierają w jej sprawnym funkcjonowaniu.

Reprezentujesz inwestycje, codziennie wykonujesz ciężką pracę przez co osiągasz dochody na utrzymanie siebie jak i tych, których kochasz, a także wielu innych osób, które zatrudniasz. Twoje koneksje i reputację w branży, w której działasz, oraz zaufanie i poleganie klientów, dla których tak ciężko pracujesz, aby służyć innym jest wielokrotnie wystawiane i narażane na niebezpieczeństwa i zagrożenia!

Masz prawo chronić swoją firmę, a my jako Agencja Detektywistyczna www.detektyw.eu mamy umiejętności, aby zapewnić jej bezpieczeństwo!

Pomożemy Ci zidentyfikować wszelkie formy ryzyka, abyś mógł podjąć działania w celu rozwiązania tego problemu i ochrony swoich aktywów.

Dochodzenia są przeprowadzane z wielu powodów i mogą obejmować czynności wewnętrzne lub zewnętrzne Twojej firmy.

W jaki sposób Twoja firma może być zagrożona?

Oto przykładowe zdarzenia:

 • Fuzja lub współpraca z podmiotami stowarzyszonymi lub innymi firmami oferuje ogromny potencjał wzrostu i sukcesu, ale wiąże się również ze znacznym ryzykiem. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz ten krok.
 • Fałszywe lub oszukańcze roszczenia dotyczące urazu, który miał miejsce w miejscu pracy lub długotrwałej choroby, kosztują Cię pieniądze bez zwrotu kosztów i są sygnałem dla innych pracowników, że jest to opłacalna opcja podczas pracy dla Ciebie.
 • Naruszenie danych lub niewłaściwe wykorzystanie informacji naraża Cię na bezpośrednie ryzyko postępowania sądowego i surowej kary finansowej, a także jest niezwykle szkodliwe dla Twojej reputacji zawodowej i potencjalnie szkodliwe dla osób fizycznych w przypadku nadużycia danych osobowych.
 • Wszelkie zachowania pracowników lub partnerów, które mają wpływ na klientów, współpracowników lub Twoją sieć zawodową, bezpośrednio szkodzą Twojej renomie i narażają Cię na ryzyko postępowania sądowego oraz utratę pieniędzy.
 • Jakiekolwiek zachowanie pracowników lub partnerów, które powodują krzywdę lub obrazę innym pracownikom lub klientom, naraża Cię na bezpośrednie ryzyko postępowania sądowego i dochodzenia oraz wysoką karę finansową.

Powody przeprowadzenia dochodzeń i śledztw biznesowych

Niewłaściwe wykorzystanie informacji

Osoby fizyczne lub inne firmy współpracujące z Tobą lub dla Ciebie muszą mieć dostęp do posiadanych przez Ciebie informacji. Mogą to być dane osobowe dotyczące kierownictwa lub pracowników, informacje o klientach i bazie klientów, informacje finansowe lub informacje o rozwoju firmy jak też jej majątku intelektualnego na który pracowałeś wiele lat. Musisz wiedzieć, że osoby, które mają dostęp do Twoich zasobów, wykazują należytą staranność i szacunek dla powierzonych im przez Ciebie informacji. Dochodzenia biznesowe przeprowadzane przez Agencję Detektywistyczną www.detektyw.eu ujawnią przyczynę naruszenia danych lub niewłaściwego udostępniania informacji, umożliwiając zajęcie się tym problemem i zapobiegnięcie dalszym szkodom.

Nadużycia finansowe

Twoja firma jest narażona na nadużycia finansowe. Dowolna Firma musi zatrudniać lub współpracować z innymi w celu przeprowadzania transakcji, prowadzenia księgowości, zakupów, obsługi pieniędzy, inwestycji itp. Każda dodatkowa para rąk zaangażowanych w zarządzanie przychodami zwiększa ryzyko przestępstw finansowych, takich jak kradzież, defraudacja, oszustwo lub prania pieniędzy. Ważne jest, abyś mógł ufać osobom zaangażowanym w zarządzanie finansami i posiadającym poufne informacje. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek wykroczenie lub jakąkolwiek lukę w swoim łańcuchu finansowym, Agencja Detektywistyczna www.detektyw.eu zbada i umożliwi wdrożenie rozwiązań dla każdego potencjalnego ryzyka finansowego.

Korupcja i sabotaż

Pracownicy, partnerzy, współpracownicy a przede wszystkim potencjalni kontrahenci są największym kapitałem Twojej firmy. Mają jednak również dostęp do wiedzy, informacji i danych, co może narazić Cię na ryzyko, jeśli interesy Twojej firmy nie leżą im na sercu.
Wyciek informacji, fałszywa księgowość, raporty, niszczenie reputacji i podkradanie klientów to tylko niektóre z wielu sposobów, w jakie ktoś z wewnątrz może zaszkodzić Twojemu biznesowi/ firmie i realizować własne cele.
Dochodzenie biznesowe ujawnia wszelkie zachowania mające na celu wyrządzenie szkody firmie i upewnić się, że dokładnie wiesz, komu możesz zaufać.

Rekrutacja nowych pracowników

Chcesz wiedzieć dokładnie, kogo możesz zatrudniać? Agencja Detektywistyczna www.detektyw.eu zrealizuje dla Ciebie sprawdzenie potencjalnych pracowników, abyś miał pewność, kto będzie dla Ciebie pracował, jeśli w przeszłości miał problemy, które mogą stwarzać ryzyko lub obawy, oraz czy deklarowane przez niego kwalifikacje, doświadczenie i referencje są zgodne z prawem. To gwarancja, że właściwa osoba będzie z oddaniem i uczciwością pracować dla Ciebie.

Fuzje i obawy konkurencji

Fuzje lub współpraca z innymi firmami/ organizacjami czy korporacjami, współpracownikami lub agencjami może być solidnym i skutecznym sposobem rozwoju Twojego, ale może również narazić Ciebie i Twoją firmę na ryzyko.
Agencja Detektywistyczna www.detektyw.eu uzyska wszystkie informacje i dowody potrzebne do podjęcia właściwych decyzji przed podjęciem tak ważnego kroku. Możesz martwić się zachowaniami lub planami konkurenta lub tym, jak wielkie zagrożenie stanowi on dla Twojej bazy klientów i planów rozwoju Twojej firmy.
Dochodzenie biznesowe Agencji Detektywistycznej www.detektyw.eu może uzyskać wszystkie fakty, których potrzebujesz, aby być w pełni poinformowanym o jakimkolwiek konkurencie lub jakimkolwiek czynniku, który może mieć wpływ na rozwój i wzrost Twojej firmy. Wskaże również niebezpieczeństwa, zagrożenia jak też elementy które sprawiają iż ciągłość biznesowa jest zachwiana czy też na skraju jej zerwania. Powiązany z tym Audyt bezpieczeństwa pozwoli wyznaczyć odpowiednie postępowanie na wypadek powstania jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej (lista potencjalnych i realnych zagrożeń powstaje przy wskarciu i pełnym zaangażowaniu specjalistów branżowych z Agencji Detektywistycznej www.detektyw.eu)

Dochodzenie wewnętrzne, kradzież pracownicza

 • Czy zauważyłeś, że z Twojej firmy lub lokalu zaczęły znikać zapasy lub sprzęt?
 • Czy konta już się nie sumują lub czy popyt wzrósł, a zyski nie?
 • Czy klienci narzekają, że nie otrzymują pełnej obsługi lub produktu, którego oczekiwali?
 • Czy występują niewielkie, ale regularne anomalie w raportowaniu dochodów lub finansów?

Może się zdarzyć, że pracownik lub pracownicy okradają Ciebie lub Twoich klientów albo defraudują fundusze/ srodki pieniężne. Zespół ekspertów Agencji Detektywistycznej www.detektyw.eu zidentyfikuje i udokumentuje kradzież lub defraudację pracowników, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działań w celu odzyskania środków i powstrzymania firmy przed utratą dalszych pieniędzy.

Niewłaściwe postępowanie i oszustwo pracowników

Masz obawy lub podejrzenia dotyczące pracownika, ale nie możesz znaleźć dowodów potrzebnych do działania? Może podejrzewasz, że pracownik nadużywa niedozwolonych substancji w miejscu pracy lub zachowuje się w sposób obraźliwy dla współpracowników lub klientów? Czy rejestrują godziny lub zadania, których nie wykonali? Czy nadużywają czasu lub zasobów firmy?

Czy uważasz, że pracownik mógł skłamać na temat swojego doświadczenia lub kwalifikacji albo czy ktoś złożył fałszywy wniosek o zasiłek chorobowy lub fałszywe zgłoszenie obrażeń, które cię kosztują? Biznesowe usługi dochodzeniowe Agencji Detektywistycznej www.detektyw.eu uzyskują dowody potrzebne do zajęcia się wszelkimi formami niewłaściwego postępowania i oszustwa.

Dochodzenia i śledztwa biznesowe mogą obejmować korzystanie z następujących usług:

 • Wewnętrzne, tajne śledztwo
 • Zewnętrzne, tajne śledztwo
 • Śledztwo finansowe
 • Badania międzynarodowe
 • Śledztwo elektroniczne
 • Tajny nadzór
 • Uzyskaj kluczowe zeznania świadków od stron trzecich
 • Sprzęt obserwacyjny
 • Kontrole przeszłości lub badania przesiewowe