Laboratoria w Agencji Detektywistycznej www.detektyw.eu wyposażone są w sprzęt i oprzyrządowanie najwyższej światowej, jakości. Jesteśmy Wiarygodni, Wysoce Jakościowi, Profesjonalni, posiadamy ogromne Doświadczenie, aby móc przeprowadzać, badania, analizy, testy czy też wielowątkowe ekspertyzy.

W sytuacji w której Zleceniodawca nie posiada materiału do badania/ analizy czy też ekspertyzy i porównania może skorzystać z wysoce wykwalifikowanego zespołu którzy w dyskretny i w 100% bezpieczny sposób uzyska pożądany materiał.

Gwarantujemy uzyskanie pewnych i całkowicie poufnych informacji wynikających ze wszystkich przeprowadzanych i dokonywanych badań, analiz i ekspertyz.

Prowadzimy również wiele innowacyjnych projektów badawczo – rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, bio-informatyki i biochemii, których wdrożenie ma za cel polepszenie, jakości życia każdego z nas.

Przeprowadzaniem badań, analiz czy też ekspertyz zajmuje się wysoce wyspecjalizowany zespół specjalistów i ekspertów kierowany przez Biegłych Sądowych, którzy opiniują wyniki badań.

Z korzyścią dla każdego Klienta, nasze zespoły dokładają wszelkich starań by zachować najwyższą, jakość badań przeprowadzanych i dokonywanych badań i analiz.

GWARANTUJEMY

Najwyższą jakość i pewność uzyskiwanych wyników wraz z wnioskami z ekspertyz. Pełna informacja, konsultacja i doradztwo w zakresie badań i analiz dostarcza wysoce wyspecjalizowany i jakościowy zespół specjalistów, ekspertów, biologów, analityków medycznych, biotechnologów i biegłych sądowych.

REALIZUJEMY

Poniżej przedstawiamy listę realizowanych badań – do każdego wydawany jest raport/ opis z przeprowadzonej ekspertyzy.
Jeżeli na liście nie znajduje się badanie, analiza którą jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefon +48 502 997 597

BADANIA TOKSYKOLOGICZNE
 • Środki odurzające i substancje psychotropowe
 • analiza biologiczna dowodu rzeczowego
 • zgodnie z międzynarodową normą ISO EN/PN 17025
ANALIZY I BADANIA KOMPUTEROWE
 • Niszczenie/ odzysk danych z nośników
 • badania telefonów/ kart SIM/ dysków
 • analizy wiarygodności programów i aplikacji
BADANIA GENETYCZNE
 • Testy biochemiczne
 • Wszelkie badania DNA/ w tym na Ojcostwa
 • Analizy porównawcze
BADANIA WARIOGRAFEM
 • Badania na wykrywaczu kłamstw
 • pełne analizy i raport z badania
 • indywidualne ustalanie pytań
BADANIA BRONI, AMUNICJI i BALISTYKA
 • Badania amunicji
 • Badania identyfikacyjne broni i pocisków
 • Określenie pochodzenia badanej broni
BADANIA ZWIERZĄT i ROŚLIN
 • dentyfikacja gatunkowa roślin
 • Identyfikacja gatunkowa zwierząt
 • pełne badania DNA zwierząt
 • Ujawnianie i weryfikacja śladów
 • Zabezpieczanie procesowe śladów
BADANIA MECHANOSKOPIJNE
 • Porównawcze badanie śladów i narzędzi
 • Badania liczników i wskaźników
 • Badania oznaczeń identyfikacyjnych
BADANIA GRAFOLOGICZNE
 • Badanie podpisów, pieczęci, maszynopisów
 • Weryfikacja autentyczności dokumentów
 • kolejności wykonania podpisu/ druku
 • Określanie cech podłoża i środków kryjących
BADANIA DAKTYLOSKOPIJNE I TRASEOLOGICZNE
 • Ujawnianie i weryfikacja śladów
 • Zabezpieczanie procesowe śladów