Dochodzenia w sprawie roszczeń ubezpieczeniowych

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia?
Powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz – zadzwoń (+48 502 997 597).

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu, jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne). Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.
Nasi doświadczeni detektywi w drodze działań operacyjnych zdobędą niezbędną dokumentację dowodową do przedstawienia ubezpieczycielowi. Mamy 94% skuteczności w sprawach związanych z ubezpieczeniami. Współpracujemy z najlepszymi kancelariami prawniczymi na terenie całego kraju. Dla nas nie ma spraw niemożliwych. Czekamy na telefon od Ciebie (+48 502 997 597).